Aanvragen

Wil je meer weten over het doen van een aanvraag? Lees dan hier de instructies.

 • 0. how_to
 • 1. Organisatie

  Vul hier je organisatie gegevens in.

 • 2. Project

  Vul hier alle informatie over je projectvoorstel in.

 • 3. Contactpersoon

  Vul hier je contactgegevens in.

 • 4. Opmerkingen

  Vul hier eventuele opmerkingen in.

Hoe werkt het?

Vul het aanvraagformulier in via ‘Start Aanvraag’. Het formulier vraagt om informatie over de organisatie, een korte samenvatting van het project, een gedetailleerd projectvoorstel, begroting en dekking. Na beoordeling ontvang je een e-mail over toekenning of afwijzing.

Voor alle aanvragen geldt dat er een directe relatie is met Amsterdam of Fryslân. Je kunt subsidie aanvragen voor: culturele projecten, welzijnsprojecten en restauratie van monumentaal erfgoed.

Culturele projecten

Kwaliteit, vernieuwing en verbinding zijn centrale begrippen bij culturele projecten. Bij de beoordeling houden we rekening met de mate van talentontwikkeling, het educatieve en verbindende aspect. Het is ook belangrijk dat deze projecten mensen bereiken die normaal gesproken niet in aanraking komen met cultuur.

Welzijnsprojecten

Deze projecten zijn bedoeld voor mensen in een kwetsbare positie, waar de samenleving mogelijk weinig aandacht voor heeft. Verbinding, inclusie, diversiteit en educatie zijn belangrijke criteria. Het project moet duidelijk het verschil maken.

Restauratie van monumentaal erfgoed

Projecten met sociale, historische, kunstzinnige of ambachtelijke waarden komen hiervoor in aanmerking. Dit beperkt zich niet tot vastgoed.

Veelgestelde vragen

Voor alle aanvragen geldt dat het project moet plaatsvinden in de regio Amsterdam of de provincie Fryslân.

Je kunt subsidie aanvragen voor:
- Culturele projecten
- Welzijnsprojecten
- Restauratieprojecten van monumentaal erfgoed

Culturele projecten
Kwaliteit, vernieuwing en verbinding zijn centrale begrippen bij culturele projecten. Bij de beoordeling houden we rekening met de mate van talentontwikkeling, het educatieve en verbindende aspect. Het is ook belangrijk dat deze projecten mensen bereiken die normaal gesproken niet in aanraking komen met cultuur.

Welzijnsprojecten
Deze projecten zijn bedoeld voor mensen in een kwetsbare positie, waar de samenleving mogelijk weinig aandacht voor heeft. Verbinding, inclusie, diversiteit en educatie zijn belangrijke criteria. Het project moet duidelijk het verschil maken.

Restauratie van monumentaal erfgoed
Projecten met sociale, historische, kunstzinnige of ambachtelijke waarden.

De bijdragen van de stichting variëren van € 250,- tot € 5.000,-. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken.

Ja, de stichting draagt niet de volledige kosten van een project. Er dienen meerdere financieringsbronnen te zijn. Dit moet duidelijk worden uit het dekkingsplan.

Het toegezegde bedrag wordt uitgekeerd nadat het project is afgerond en een verantwoording aan de stichting is toegestuurd.

Uit verantwoording moet duidelijk worden dat het project is uitgevoerd conform het voorstel en inzicht geven hoe de middelen zijn ingezet.

Er hoeft ten aanzien van het uitgevoerde project geen accountantsverklaring te worden overlegd.

Indien een project niet doorgaat, hoort de stichting dit graag zo snel mogelijk waarna de toezegging wordt ingetrokken.

Nee, alleen een vereniging of stichting kan een aanvraag doen.

Een toezegging van de stichting is 1 jaar geldig.

In bijzondere situaties kan de toezegging worden verlengd.

Bij een substantiële wijziging van het project, inhoudelijk of financieel, hoort de stichting dit graag zo spoedig mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat bij een wijziging de toezegging van de stichting wordt aangepast of ingetrokken.

Uiterlijk 3 maanden voor de start van het project dient de aanvraag te worden ingediend bij de stichting.

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl