Privacy policy

Privacy policy van P.W. Janssen's Friesche Stichting.

Golven

Privacyverklaring P.W. Janssen's Friesche Stichting

P.W. Janssen’s Friesche Stichting gaat zorgvuldig om met de privacy van gebruikers van haar website en relaties. We dragen er zorg voor dat we persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Op deze pagina beschrijven we het privacybeleid van P.W. Janssen’s Friesche Stichting.

Als je persoonsgegevens invult op onze website ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring gebruiken.

Verzamelen van persoonsgegevens

De website van P.W. Janssen’s Friesche Stichting kun je bezoeken zonder informatie te verschaffen over jouw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van je nodig is die tot jouw identiteit te herleiden is, zoals je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met je te kunnen corresponderen. In deze gevallen zullen wij je vragen de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot jouw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij uitsluitend voor het maken van statistieken over het gebruik van onze website. Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze doelstelling legt P.W. Janssen’s Friesche Stichting gegevens vast. Indien je gevraagd wordt om persoonsgegevens in te vullen, bijvoorbeeld bij het doen van een aanvraag, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken hiervan. Daarnaast kunnen jouw gegevens door P.W. Janssen’s Friesche Stichting gebruikt worden om je telefonisch of per e-mail te informeren over de status van aanvragen of het verschaffen van gerelateerde informatie.

P.W. Janssen’s Friesche Stichting geeft de door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Bewaartermijn gegevens

P.W. Janssen’s Friesche Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Beveiliging

De gegevens die je aan P.W. Janssen’s Friesche verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. P.W. Janssen’s Friesche Stichting handhaaft ten allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze website is beveiligd met SSL. Onze computers zijn beveiligd met wachtwoorden.

Cookies

De website van P.W. Janssen’s Friesche Stichting maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd.

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van P.W. Janssen’s Friesche Stichting. Neem hiervoor contact op via amsterdam@pwjanssen.nl of fryslan@pwjanssen.nl.

Indienen van een klacht

Indien je van mening bent dat wij ons niet aan de eisen houden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

P.W. Janssen’s Friesche Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2023.

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl