Grafmonument P.W. Janssen

Missie

P.W. Janssen's Friesche Stichting is gericht op bevordering van de maatschappij, educatie en welzijn, evenals het behoud van cultuur en erfgoed. Dit alles vanuit de gedachtengoed van P.W. Janssen voor doelgroepen die extra steun nodig hebben.

Golven

Onze missie

P.W. Janssen (1821-1903) heeft vanuit zijn privévermogen aanzienlijke geldbedragen beschikbaar gesteld voor landaankoop en -ontginning in Zuidoost Fryslân, om daarmee bestaanszekerheid te creëren voor land- en veenarbeiders. Verlichting van sociale nood en volksverheffing waren hierin de drijfveren.

In 1903 zijn de gronden in de P.W. Janssen’s Friesche Stichting ondergebracht. Het huidige grondbezit omvat ongeveer 600 hectare die volledig zijn uitgegeven in agrarische pacht en erfpacht.

De vertaling van de oorspronkelijke stichtingsgedachte naar deze tijd geeft het volgende beeld:

  • De stichting wil bijdragen aan een toekomstbestendige grondgebonden landbouw in Fryslân

  • De stichting ervaart een bijzondere zorgplicht voor haar zittende pachters en erfpachters

  • Opbrengsten uit (erf)pacht worden ingezet voor sociaal-maatschappelijke doelen in Amsterdam en Fryslân, volgens de vastgelegde verdeelsleutel


⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl