Ons Huis, 1977 - Stadsarchief Amsterdam

Geschiedenis

Dankzij de financiële bijdrage van Peter Wilhelm Janssen kwam eind 19e eeuw 'Ons Huis' tot stand, het eerste volkshuis in Nederland. Janssen financierde de bouwkosten van dit indrukwekkende pand in het hart van de Amsterdamse Jordaan, een buurt die werd bevolkt door arme arbeiders.

'Ons Huis' had als doel om het leven en de toekomst van deze mensen en hun kinderen te verbeteren. Dit deden ze door hen te voorzien van lessen, cursussen, lezingen, clubs en uitjes.

Golven
Wâldhúske - Fonger de Vlas

Bestrijding van armoede in Friesland

In 1896 besloot P.W. Janssen iets te doen aan de werkloosheid en slechte leefomstandigheden in Friesland. Hij was geraakt door de armoede in de provincie. Janssen kocht heide en andere woeste grond op, om daar vervolgens boerderijen op te zetten. Verarmde landarbeiders ontvingen vee en mochten deze grond ontginnen en pachten. De organisatie werd opgenomen door vertegenwoordigers van verschillende kerkelijke, politieke en maatschappelijke richtingen. Janssen investeerde 30.000 gulden in grond en woningen. Ook ondersteunde hij Predikant Boersma met de helft van dat bedrag voor een vergelijkbaar doel. Hiermee begon Janssen's invloedrijke werk in Friesland.

Spitkeet (plaggenhut) in Harkema - Fonger de Vlas

Voortzetting van Janssen's werk via de stichting

Enkele maanden voor zijn overlijden bracht Janssen al zijn bezittingen in Friesland, inclusief de opbrengsten ervan, onder in de P.W. Janssen's Friesche Stichting. De stichting zette het Friese ontwikkelingswerk vanaf dat moment voort. Als landarbeiders succesvol waren, kregen ze de kans om een groter stuk grond van de stichting te pachten. De opbrengsten werden geïnvesteerd in projecten voor de volksontwikkeling. Jarenlang hebben diverse organisaties, zoals ziekenhuizen, scholen en musea, een bijdrage ontvangen van de Stichting.

C.W. Janssen - Wikipedia

Christian Wilhelm Janssen

Naast de stichting speelden ook de kinderen van Janssen een significante rol. Zij zetten zijn werk voort, leefden er goed van en waren genereus naar verschillende goede doelen. Met name zijn oudste zoon, Christian Wilhelm, was een sociaal bewogen man. Hij wilde weten hoe de gemiddelde burger leefde, zodat hij zich kon inzetten voor problemen in de samenleving. Zo reisde hij met een derdeklas treinkaartje, was hij actief in de Volksbond tegen drankmisbruik en nam hij deel aan een uitgebreid onderzoek naar de arbeids- en woonsituatie in 1886. Vaak was hij de inspiratiebron achter Janssen's filantropische initiatieven. Na het overlijden van zijn vader, werd Christian de drijvende kracht achter de stichting.

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl