P.W. Janssen, ca. 1900

De Stichting

De P.W. Janssen’s Friesche Stichting is een charitatief vermogensfonds voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven binnen Friesland en Amsterdam. In de statuten, voor het laatst gewijzigd in 2013, is bepaald dat de opbrengsten van de bezittingen van de stichting bestemd zijn om organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de bevordering van maatschappelijke ontwikkeling.

Golven

Organisatie

De P.W. Janssen’s Friesche Stichting heeft twee bestuursorganen: het Bestuur en de Commissie van Beheer.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en beoordeelt de aanvragen in Amsterdam. De Commissie van Beheer adviseert en ondersteunt bij het beheer van grond en beoordeelt aanvragen in Friesland.

De Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en houdt zich strikt aan deze gedragscode.

Bestuur

  • Huib van Everdingen, voorzitter

  • Dries van der Laan, secretaris

  • Didier Maclaine Pont, penningmeester

  • Erica van Eeghen, bestuurslid

Commissie van Beheer

  • Bauke Jansen, voorzitter

  • Bram van der Werf, secretaris/penningmeester

  • Jan Bart Uildriks, inkomend secretaris

  • Monique Birkhoff, inkomend penningmeester

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl