Instructies voor een aanvraag

De P.W. Janssen’s Friesche Stichting hanteert een digitaal aanvraagformulier. Dit betekent dat je uitsluitend via dit formulier een subsidie kunt aanvragen. Aanvragen via de post kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Golven

Instructies

Het aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier wordt informatie gevraagd over:

  • De organisatie (denk aan: website, KvK nr. + uittreksel, rekeningnummer, jaarverslag en statuten)

  • Een samenvatting van het project van max. 500 woorden of minder. Beschrijf uitsluitend de belangrijkste zaken over de aanvraag (wie, wat, waar, wanneer, welk bedrag etc.)

  • Het projectvoorstel (uploaden): in dit projectvoorstel kun je meer informatie kwijt. Geef een duidelijk beeld voor wie het project is, hoeveel mensen er bereikt worden etc. (max. 8 pagina's in PDF).

  • Begroting (uploaden in PDF)

  • Dekkingsplan (uploaden in PDF): hierin kun je aangeven welke andere financieringsbronnen er zijn.

Tussentijds opslaan
Tijdens het invullen van de aanvraag kun je het formulier tussentijds opslaan, waardoor je op een later tijdstip verder kunt werken. Dit kan alleen vanaf hetzelfde apparaat als waar je eerder werkte (je kunt dus niet op je laptop starten en later het formulier vanaf je mobiel verder invullen). Bijlages moeten wel opnieuw worden ge-upload.

Inzenden
Zodra je het formulier hebt ingevuld ontvang je automatisch een bevestiging met een link naar de aanvraag. Bewaar deze e-mail goed.

Toekenning - afwijzing
Zodra er meer bekend is over de aanvraag ontvang je daarvan een e-mail. Over besluitvorming kan niet worden gecorrespondeerd.

Subsidie uitbetalen
Nadat de aanvraag is besproken krijg je per e-mail bericht of de subsidie is toegekend en voor welk bedrag. Een aanvraag kan geheel of gedeeltelijk worden toegewezen. Aan de subsidietoekenning zit een einddatum (maximaal 1 jaar). Je wordt verzocht voor deze datum de subsidie op te vragen.

Door het aanleveren van een verantwoording of een verslag van het project kun je een betaalverzoek sturen. Ook dit gaat digitaal via de link die je hiervoor ontvangt.

Wanneer kun je niet aanvragen?
Als het project buiten Amsterdam of Fryslân plaatsvindt of wanneer je een aanvraag doet voor een individu of een commerciële organisatie. Fondsenwervende organisaties vallen ook buiten de doelstellingen van de P.W. Janssen Stichting.

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl