Maatschappij, Amsterdam

Stichting Schaakschool Indische buurt

Stichting Schaakschool Indische Buurt is een buurtgerichte organisatie die diverse activiteiten en projecten aanbiedt voor alle inwoners van de buurt, in het bijzonder voor inwoners van de Indische buurt. Naast schaaklessen en schaaktoernooien, worden er diverse maatschappelijke en creatieve activiteiten aangeboden. Ze geven inwoners de kans om hun creativiteit te ontdekken en hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Met een bijdrage van € 2.500 ondersteunt P.W. Janssen's Friesche Stichting de organisatie van activiteiten en projecten van Stichting Schaakschool Indische buurt.

Golven

⚡️ Website ontwikkeld door Skeps.nl